• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

MEHMET NURİ YILMAZ

 

OnbeşinciDiyanet İşleri Başkanıdır.1943 yılında Erzurum’da doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Devrin büyük alimlerinden dini ilimler tahsil etti veicazetname aldı. İlk,Orta ve lise tahsilini Erzurum’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir sahasında master yaptı.
İlk defa 1966 yılında Erzurum’da Kur’an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. Bundan sonra sırasıyla; vaizlik, Kültür Bakanlığı Müşavirliği, aynı bakanlıkta Müfettişlik, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Vakıf Kayıt Mütehassıslığı ve Mütercimlik, Dinİşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü, Dinİşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ve Çankaya Müftülüğü görevlerinde bulundu.
1990 yılında Dinİşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi., 3 Ocak 1992 tarihinden itibarenDiyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı ve bu görevi 18.03.2003 tarihine kadar sürdürdü.
* Kur’an-ı Kerim Meali, *İçtihat Nedir, Müçtehid Kimdir?, *İbn-i Batuta Seyahatnamesi Ahilik ve Fütüvvet bölümünün tercümesi, *Kur’an’da Nesih, *Sünni ve Şii İhtilafının İçyüzü, *Kur’an’da Talak adlı eserleri vardır..
Arapça,Farsça ve Fransızca bilmektedir.

ÜYELİK

SİTE MENÜSÜ