• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

H.HÜSNÜ ERDEM

Altıncı Diyanet İşleri Başkanıdır.1889 yılında Akseki İlçesi Sadıklar Köyünde doğdu.
İlk tahsilini doğduğu köyde yaptı. Arapça ve Mantık İlmini Babasından okudu. Daha sonra İstanbula geldi. Fetva Emini Muğla’lı Ali Rıza ve Dersiam Bayındırlı Mahmut ŞÜKRÜ Efendilerden tahsilini tamamlayarak icazetname aldı. İstanbul Dar’ül Hilafe medresesi Ali Kısmını bitiren ve ruus mülazemeti imtihanını birincilikle kazanan Hasan Hüsnü ENDEM Medreset’ül Mütehassisinin fıkıh ve usul-ü fıkıh şubesinden pekiyi dereceyle mezun oldu. Antalya ve Isparta’da çeşitli okullarda din dersleri ile birlikte Psikoloji, Pedegoji , Sosyoloji ve Türkçe dersleri okuttu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığı ve Ankara İlahiyat Fakültesinde Tefsir ve Tefsir Tarihi dersleri öğretim görevlisi olarak vazife yaptı. 1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edilmiş ve 1964 yılında da emekliye ayrılmıştır. 20/08/1974 tarihinde vefat eden merhumun pek çok basılmış eserinin yanında Riyazü’s Salihiyn tercümesi en meşhurudur.

ÜYELİK

SİTE MENÜSÜ