• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

DR.TAYYAR ALTIIKULAÇ

   

Onüçünçü Diyanet İşleri Başkanıdır. 1938’de Kastamonu’nun Devrekani İlçesinde doğdu. 9 yaşında hafız oldu. İlk öğrenimini Devrekani de, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da yaptı.İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü 1963 yılında bitirdi.Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.*15/02/1965-15/07/1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslam Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bu arada 19657-1968 öğretim yılında Bağdat Üniversitesinde Arap dili ve edebiyatı üzerinde çalıştı. Doktorasını tefsir dalında veren ALTIKULAÇ’ın daha sonra sürdürdüğü görevler sırasıyla şunlardır. 1-Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (15/07/1971-07/09/1976) 2-Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü (07/09/1976-02/11/1977) 3-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (02/11/1977-09/02/1978) 4- Diyanet İşleri Başkanlığı (09/02/1978-10/11/1986). Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10/11/1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. * Ebu Şame el- Makdisi ve el Murşidu’l- Veciz’i, Yüce Kitabımız Hz. Kur’an ,Tecvidü’l- Kur’an, Zehebi ve Ma’rifetü’l-Kurra’sı, (4 Cilt) isimli basılmış eserleri bulunan Dr.ALTIKULAÇ bir çok uluslararası toplantılara katılarak tebliğler sunmuştur.Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olduksan sonra Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde Öğretim görevlisi olarak hizmet vermiş, ayrıca TDV İslam araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 24 Aralık 1995’de yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.

ÜYELİK

SİTE MENÜSÜ