• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

Ülkemizde Hizmet kollarının 11. si Diyanet-Sendir.

Ülkemizde 11. hizmet kolu olarak, Diyanet çalışanları da dâhil kamu görevlileri üye oldukları sendikalarının hak ve sorumluluklarını belirleyen 4688 numaralı kanuna göre faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Tüm hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi, sendikalı olmanın sağladığı faydaların etkin bir şekilde duyurulması vb. konularda sosyal medya başta olmak üzere tüm iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Sendikaların iletişimsel alanın dışında kalma gibi bir şansları yoktur, bu nedenle tüm toplumsal süreçleri belirleyen iletişimsel alana ilişkin gelişkin bir stratejiye sahip olmaları gereklidir. “Bir sendikanın iletişim stratejisi hem örgütlenmenin kendi iç dinamiklerine hem de işçi/memur hareketi ve bunu çevreleyen politik alana -devlet, işgücü piyasası ve maddi üretim ilişkileri- bağlıdır”

Sivil toplum örgütlerinin önemli bir aktörü olarak sendikalar, sosyal medyanın kamuoyu oluşturmada alternatif medya olarak gücünün gün geçtikçe farkına varmaktadırlar. Sosyal medya, sendikalara geniş bir kitleye ulaşma, yaygın kampanyalar örgütleme, şeffaflaşma ve üye sayısını artırma gibi konularda azımsanamayacak birçok fırsat sunmaktadır.

İletişim pratikleri açısından gösterdikleri farklılıklara rağmen tüm sendikaların ortak paydası iletişimin kendisine duydukları ihtiyaçtır. Zaman içerisinde yeni iletişim pratiklerinin yarattığı teknoloji ile geleneksel olan medyanın değişime uğraması ve gittikçe benimsenen çift yönlü, katılımcı, çok sesli uygulamalara dönüşmesi kaçınılmaz görülmektedir.

Sendikalar, amaçlarına ulaşabilmek, gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunabilir. Amaçlarına uygun olarak gerçekleştirdikleri araştırma ve inceleme sonuçlarını değişik kanallarla yayınlayarak, bir taraftan üyelerinin mesleki ve sendikal alanda eğitilmesine ve yetişmesine yardımcı olurken, diğer taraftan, üyenin hak ve menfaatlerini geliştirmeye katkı sağlaması açısından; kamuoyu oluşturma veya negatif kamuoyu kanaatlerini nötralize etme faaliyetlerinde de bulunabilirler. Günümüzde hemen hemen bütün sendikaların farklı periyotlarla çıkan dergi ve bültenleri mevcuttur. Din ve Toplum, Kadın ve Toplum, Vakıf ve Toplum ve Diyanet-Sen Çocuk dergileri sendikamız tarafından bu çerçevede çıkarılmaktadır. Sendikalar; araştırma, inceleme, anket gibi yayınlarını buradan üyelerine ve tüm kamuoyuna ulaştırma imkânına sahiptirler ki sendikal olarak yaptığımız anketler ciddi ses getirmektedir.

Sosyal medya, sendikalar ve emek açısından ana akım medyada yer almayan haberleri de içerebilmektedir. Hatta sosyal medyada ses getiren bir haber, normalde ana akım medyada kendine yer bulamayacak olsa dahi, sırf sosyal medya ile haber değeri arttığı için ana akım medyada da kendisine yer bulmaktadır. Diğer pek çok gündelik konuda kamuoyunun tepkisinin gündem yaratmada ya da belirlemede etkili olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kurum, kuruluş ve/veya şahısların sosyal medyada yükselen tepkilere göre hareket ettikleri ya da geri adım attıkları örnekler günümüzde gittikçe çoğalmaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre Memur-Sen üyeleri ortalama %47, Kesk %22, Kamu-Sen üyeleri ise %21 oranında sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu kamuoyu yoklamasının birkaç yıl önce yapıldığı göz önüne alınınca sayının biraz daha arttığı ifade edilebilir ki, o süreçten günümüze sosyal medya çeşitlenmesi de yaşanmıştır.

Öyle anlaşılıyor ki, hayatımızın her alanına giren ve hemen her alanda iletişimsel pratiklerimizi etkileyen yeni medyanın gücü, kabul edilse de kullanımı ve etkisinin doğru kanalize edilmesi ve etkili kullanılması konusunda halen sendikalarımızın yetersiz kaldığı sosyal medya kullanım pratiklerinden anlaşılmaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte çalışanların haklarını temsil noktasında önemli bir işleve sahip olan sendikaların bu yeni medya gücünü nasıl kullandığı elbette önem arz etmektedir. Özellikle yeni medya ile büyüyen ve aktif olarak kullanan genç nüfusun çalışma hayatında daha aktif rol almasıyla birlikte Türkiye’de sendikal faaliyetlerde alternatif medyanın kullanımının da yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

Sahi siz sosyal medyayı hangi ölçüde kullanıyorsunuz?58 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam61
Toplam Ziyaret486386
Üyelik Girişi
ÜYELİK

SİTE MENÜSÜ