• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

ATAMALARDA EMSAL KARAR

Üyelerinin hakkını her platformda savunmayı kendine şiar edinen Diyanet-Sen atamalar ile ilgili bir emsal karar daha elde etti.

Üyelerinin hakkını her platformda savunmayı kendine şiar edinen Diyanet-Sen atamalar ile ilgili bir emsal karar daha elde etti.

Daha önce de farklı mahkemelerde dile getirilen bir husus olan ve DİB personelini mağdur eden uygulamalardan “soruşturma geçiren personelin yer değişikliği” meselesinde İstanbul 14. İdare Mahkemesi 16.06.2020 tarihli karar ile “…Uyuşmazlıkta, İstanbul İli, ……. olarak görev yapan davacı hakkında "…..” iddialarıyla disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma neticesinde düzenlenen raporda davacının uyarma cezasıyla tecziyesi edilmesinin gerekmekte olduğunun belirtildiği, disiplin amirliğince her ne kadar uyarma cezası ile tecziye edilmesi gerekmekte ise de bir alt ceza uygulanmak sureti ile davacıya disiplin cezası verilmediği, bununla birlikte söz konusu eylemi nedeniyle görevli olduğu cami imam-hatibi ve dernek başkanı ile aralarında oluşan husumet nedeniyle söz konusu Kur'an kursunda sağlıklı ve işbirliği içinde görev yapmasının mümkün olmadığı, aynı yerde göreve devam ettiği takdirde şikayetlerin devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda kamu yararı ve hizmet gereği başka yere naklen atanmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirildiği, söz konusu rapora istinaden davacı hakkında dava konusu atama işleminin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, davacının işlediği iddia edilen ve hizmet gereği yer değişikliğine tabi tutulmasına dayanak alınan eylemler nedeniyle yer değişikliğine tabi tutulmasını gerektiren koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya konulmadığı gibi, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden davacının olumsuzluğunu ya da görev yaptığı yerde kalmasını sakıncalı kılacak nitelikte tutum ve davranışlarda bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir nitelikte somut herhangi bir delilin de dosyaya sunulamadığı görüldüğünden, davacının hizmet gereği olarak İstanbul İli, …. atanmasına dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ” hükmüne yer vermiştir.

Anılan karar ile ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Hukuk Müşaviri Av. Hacı Muharrem Mankır “Mezkur karar ile birlikte personelin soruşturma geçirmesinin tek başına yeterli olmadığı, aynı zamanda soruşturma geçiren personelin görev yerinde kalmasında sakınca görülmesi halinin de var olması gerektiği açıklığa kavuşmuştur. Yine anılan kararda “sakınca görülmesi” halinin keyfiyete tabi olmadığı, hukuk sınırları içerisinde ve objektif delillerle desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.” İfadelerine yer verdi.

42 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret442165
ÜYELİK

DİYANET TV
SİTE MENÜSÜ