• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://plus.google.com/izmirdiyanet-sen.org/posts


MÜFTÜLÜKLER RESMİ NİKAH KIYACAK

Trabzon´da Müftülerin nikah kıyması ile ilgili tartışmalar yaşanıyor.

Trabzon´da Müftülerin nikah kıyması ile ilgili tartışmalar yaşanıyor.

´Din görevlileri bu konuda tepkilerini ortaya koymaktalar. Bizler sadece birileri vefat ettiğinde üzülenlerin ağlayanların yanında olduğumuz gibi, sevinenlerin de yanlarında olmak istiyoruz´

Bana göre anlamlı bir tepki ortaya koyuyorlar. 

Fakat sosyal dokuyu adeta yıpratmayı hedef alan söylemlerle ırkçı, ayrılıkçı bir dil bu konu üzerinden servis edilmek isteniyor.

 İslami kaideleri, kuralları örf anene ve kültürü, alınacak olan bu kararla dumura uğratmaya çalışan bir kesimin linç girişimi ile karşı karşıyayız.

Dini kaidelerin ne olduğuna bakılmaksızın,  inanç unsuru taşıyan bütün söylem ve davranışları, yaşama uzatılan bir tehdit olarak göstermeye çalışan kalemler, işe soyunuyor.

Diyanet-Sen´in taleplerinden bir tanesi olan bu konu mecliste tartışılırken, televizyon proğramlarının, tartışma ortamlarının ana konusu olma özelliğini taşıyor.

yargısız bir infaz gibi, karşı duranlar; erken evliliklerin önünü açar derken

destekleyenlerde kendilerine göre doğrularını sunuyor.

En sağ kesimden en sol kesime tartışmayı körükleyen, iyi niyetle yazılmış olan yazıların, ifadelerin söylemlerin içeresinde laikliğe aykırı söylemlerdir diyerek bilinçsizce itibarsızlaştırılmak isteniyor.

Onlara göre Müftülerin nikah kıyması Laikliğe aykırı deniliyor.

Aslında bu güne kadar nikah kıyan pilotların kıydığı nikahın göklere aykırı olduğunu ima ediliyor.

Yada Gemi kaptanlarının nikah kıymaları denizleri tehdit ediyor

Ya da muhtarların nikah kıyma yetkileri bulundukları köyleri, taşraları tehdit ediyor.

illa bir tehtit arayışına girdiğinizde, oturduğunuz koltuk dahi belli bir vakitten sonra sizi tehdit eder. 

Kayıtsız şartsız tehdit arama arayışına girenler denizleri, gökleri köyleri kendilerine engel olarak görebilirler. Fakat bu güne kadar devletin bir memuru olarak görülmek istenmeyen din görevlilerinin devletin birer yetkilisi olduğu acıtsa da, sindirilmese de onlara göre acı bir gerçek olarak kendisini gösteriyor.

Erken yaşta evliliğin mimarı din görevlileriymiş gibi adresi ve faturayı direk bu kişilere kesmek islam´ın aslında cahilce bir inanış olduğunu, barbar kendini bilmez bir yaklaşım içerisinde bulunduklarını üstü kapalı şekilde din görevlilerine atfediyorlar. Bu yapılanın islama karşı hazmedilmeyen bir kin olduğu ise acı gerçekler ortaya çıkınca anlaşılıyor.

Resmi nikah olmaksızın bir din görevlisinin nikah kıydığına şahit olan bir birey çekinmeden en yakın devlet organına bu durumu bildirmelidir.

 Buna dikkat eden din görevlileri bu güne kadar böyle bir olay içerisinde ismi geçmemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olan din görevlilerinin yaptıkları ile 

Devletin emir memuru olan kişilerle, emir memurluğuna haiz olmayan kişilerin yaptıklarını bir alana fatura etmek, ciddi bir bilinçsizliği beraberinde getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olsun olmasın, kaide ve kurallara uymayanlar suç işler gerçeği büyük bir sorumluluğu vebali beraberinde getiriyor.

Tartışmaların geneline bakıldığında Trabzon şube başkanına atfedilen ‘bu güne kadar kadınlarla ilgili saldırılarda tepkisnin olmadığı, çocuk istismarında bir reflekste bulunmadığı yönünde at gözlüklerini takarak büyük bir itibarsızlaştırma hareketine soyunuyorlar.

Oysaki Özgecan kızlarımızı  kendi kızlarımızdan ayırmadığımızı,

sadece 2016 yılında katledilen 328 kadınımızın bu ülkenin kanayan yarası olduğunu defalarca dile getirmelerine  rağmen, duymak istediklerini duyan, duymak istemediklerinde kafalarını kuma gömen develerin anlayamayacağını net bir şekilde görülüyor.

Gerek mensubu bulundukları Diyanet-Sen´in bütün organları, bu alanda üzerlerine düşen tepkimeyi verirken, tepkisizce olanları seyredenler, bugün konuşmaya başlıyorlar.

Yaşanılan bu durumları, uygulanmak istenen müftülerin nikah kıyma talebi ile ilişkilendirilmesi de ayrıca ciddi, sinsi bir saldırıyı beraberinde getiriyor.

Baro başkanının, chp il başkanının bilmediği bir durum söz konusu.

Kendilerine nikah kıyacaklarında belediye memurlarına da,

muhtarlara da,

papaz ve hahamlara da,

gemi kaptanlarına da nikahlarını kıydıra bilirler.

Bu kişilerin herhangi birine ulaşmadıklarında, müftülükler onlara da hizmet vermek için hazır ve nazır şekilde bekleyeceklerdir.

İstenilen evrakların ne olduğunu kendilerine hatırlatmakta fayda görüyoruz.

1- Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri.(resimli olması şarttır.) 

2- Çiftlerden birinin Nikahını kıydırmak istediği yerleşim yerinde oturduğunu belgeleyen Nüfus Müdürlüğünden yerleşim belgesi.(İkameti olmayanlar bağlı oldukları Belediye Evlendirme dairesinden, izin belgesi alarak Nikahını kıydırmak istediği evlendirme dairesine işlemler için müracaat edebilirler). 

3- 6´şar adet fotoğraf (fotokopi kabul edilmez). 

4- 16 yaşını doldurup,17sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi. 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir). 

5- Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü´nden alacakları son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri ve fotokopileri. 

6- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi´nden iddet müddeti kararı almaları zorunludur. 

7- Daha önce evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri. 

8- Yabancı uyruklu ise Pasaportun Noter tastikli tercümesi. İstanbul´daki konsolosluğundan alınacak bekarlık belgesi. İstanbul Vilayet Hukuk İşleri Bürosundan onaylatılıp 3 adet fotokopi çekilecek. İstanbul´da konsolosluğu yoksa Ankara´da ki Büyükelçiliklerinden alınacak bekarlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak. 

9- Vize ve pasaportun süresi bitmiş ise nikah işlemleri için müracaat edemezler. 

10- Sağlık ile ilgili işlemler; sağlık raporları ve fotokopileri.Hükümet Tabipliği, Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinden alınacaktır.(sağlık raporundaki gerekli testler:HIV-ELISA, HBSAC-SARILIK, VDRL-SİFİLİS VE AKCİĞER RÖNTGENİ) 

11- Müracaat işlemleri sabah 08.30-11.30 saatleri arasında olup çiftlerin işlemlere beraber gelmeleri gerekmektedir. 

12- İşlemler esnasında evraklar siyah pilot veya dolma kalem ile doldurulacaktır. 

13- Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat işlemi sırasında yanlarında getireceklerdir.( 1 asıl,1 fotokopi) 

14- Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar. 

15- Müracaat evrakları işleme alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. 

16- 2 adet posta pulu.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

EVLENME İZİN BELGESİ
Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ 
Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

ŞAHİTLİK ŞARTLARI
Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Çiftin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.) 
Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir. 
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

EVLENME ENGELLERİ
a) Hısımlık; 
1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında 
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında 
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz. 
b) Evli olmak; 
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz. 
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; 
Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. 
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar. 
d) Gaiplik durumunda; 
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez 
e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI
Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ
Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır. 
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:
Kendi ülkelerinden ve Türkiye´deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü´nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü´nden versiyon iki çok dilli ´Evlenme Ehliyet Belgesi´ almaları gerekmektedir.​

VEKALETNAME
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. 
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​


Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği”dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

 

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   123 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret389315
ÜYELİK

DİYANET TV
SİTE MENÜSÜ