• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
  • https://www.twitter.com/nail hoca çelik
  • https://www.youtube.com/nail hoca çelik

.

Diyanet-Sen Kurucu Genel Başkanı Merhum Ahmet Yıldız vefatının 11. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Diyanet-Sen Kurucu Genel Başkanı Merhum Ahmet Yıldız vefatının 11. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. 

Din görevlilerine sendika yolunu açan, aksiyon, fikir ve dava adamı Kurucu Genel Başkanımız Merhum Ahmet Yıldız, vefatının 11. yıl dönümünde dualarla, hatimlerle anıldı.

Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’ın 25 Ocak 2010 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmasının11. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Samandıra’daki kabri başında bir tören düzenlendi. Törene Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, yönetim kurulu üyeleri, İstanbul şube başkan ve yönetimleri, Diyanet-Sen Eski Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Sakarya Şube Başkanı Nihat Meraklı, Kocaeli Şube Başkanı Selami Tercan, Çanakkale Eski Şube Başkanı Sefahattin Çiloğlu ve merhumun yakınları katıldı. Ayrıca anma programına tüm şube başkanları zoom uygulamasından canlı olarak katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise zoom programından törene bağlanarak bir konuşma yaptı.


Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz Güzel İnsan

Din görevlilerine sendika yolu açan

Onuruyla yaşayan,

Onursuzlarla ve onursuzluklarla savaşan,

Diyanet-Sen’imizin kurucusu,

Hak yolcusu,

Memur-Sen’i yetkiyle tanıştıran,

Gülmeyi ve sevmeyi bilen insan,

Dünyadaki yolculuğunu bundan tam 7 yıl önce tamamlayan,

Hepimizin dostu, ağabeyi, kardeşi,

Hayatı boyunca insanları onore etmekten

Ve onlara iyi olduğunu söylemekten kaçınmayan güzel insan

“Seni unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

O, “insanlık” kavramını,

Sözlükteki anlamlarından daha öte ve daha zengin bir şekilde

Tezahür ettirmeyi hedef almış ve başarmış bir insandı.

O, inanan ve inandığını yaşamakta ısrar eden,

Hak için seven, Hak için buğz eden bir insandı.

Tefrik etmeden yaratılmışlara hizmet,

Yaradanın ipine sarılanlara hürmet eden bir insandı.

O, Yaradana giden yolda

Yaradanın emirlerine uyarak

Yaradanın nehy ettiklerinden kaçınarak

Yaşayan ve hayat yolculuğunu tamamlamış bir insandı.

O,

Dine davet eden,

Tebliğ için fırsat bildiği her davete icabet eden

Dindarlara yol gösteren,

Dini dar olanlarla mücadele eden

Bir din görevlisiydi.

O,

Cemaatine saygı duyan,

Cemaatinden saygı gören,

Cemaatiyle hem hal olan,

Cemaatiyle birlikte

Hakka ve güzele doğru yol alan

Din hizmetkarıydı, din kardeşlerinin hizmetkarıydı.

O, mihrapta tavizsiz bir imam,

Sohbette tevazu sahibi bir avamdı.

O, adam gibi adamdı.

O,

Hak adamlığını,

Hakka adanmışlığını

Hukuk adamlığıyla destekleyen bir adamdı.

O, imam olarak HAK’ka ulaşmanın yolunu gösterirken,

Hukuk adamı olarak, Avukat olarak

Hak arama yollarını arşınlamayı da göze almıştı.

İlahiyatçı sıfatıyla Hakka davet ediyordu.

Hukukçu sıfatıyla da, hak tanımazları, haksızlıkları dava ediyordu.

İnsanlığıyla,

Hakka inanmışlığıyla,

Hak yoluna adanmışlığıyla,

Haksızlıklara karşısında hukuk adamlığıyla

Bir adım öne çıkanlar arasında olmaktan kaçınmayan

Onurlu insan ve kurucu Genel Başkan Ahmet YILDIZ,

Din görevlisinin sendikası olur mu?

İslam da sendika var mı?

Din görevlisi sendika kurar mı ?

Sorularının sorulduğu

Ve büyük bir kesim tarafından olumsuz cevaplandığı bir dönemde

Din görevlileri sendikasını kurdu.

Din görevlilerini sendikayla tanıştırdı.

Sendikal zemine yeni bir alan

Sendikal terminolojiye yeni bir kavram kazandırdı.

O,

Sendikacılığa renk katan,

Din görevlilerine güç katan

Yeni bir sivil toplum örgütünün startını verdi.

Çekinmedi.

Kaçınmadı.

Her anında didinerek

Her baskıya direnerek

Din görevlileri sendikasını kuracağız

Din görevlileri için sendikacılık yapacağız hedefini

söylemleştirdi ve gerçekleştirdi.

Din görevlilerini

Diyanet İşlerini,

Vakıfları ve Vakıf teşkilatını

Sendikacılıkla tanıştırırken

Sendikaya davet ederken,

Sendikaya üye kaydederken referansı,

Sadece İslam’dı, Kur’an’dı ve Hazreti Muhammed Mustafa’ydı.

Diyordu ki;

Bizim kültürümüzde,

Bizim medeniyetimizde,

Ve hepsinden önemlisi dinimizde;

Yanlışlara ve haksızlıklara engel olmak var.

“Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker” hükmünün gereğini yapmak var.

O zaman,

Sendika, İslam dışı değil.

Sendikacılık, İslam’a aykırı değil.

Hakkın son elçisi

Doğrunun tebliğçisi,

Yücelerin yücesi,

Peygamberimiz’in ( a.s’ın);

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin.

Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin.

Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse,

kalbiyle düzeltme cihetine gitsin.

Ki; bu imanın en zayıf derecesidir."” hadisini esas alan Ahmet YILDIZ,

Sivil toplumun en önemli enstrümanlarından biri olan

Sendikal örgütlenmenin ve sendikacılık tavrının;

Din görevlilerinin elinde

İnsanı esas alan,

Emeğe değer katan,

Ekmeği dokunulmaz kılan,

Tebliğe zemin hazırlayan

Bir güç haline dönüşeceğine inandı.

İnanmakla kalmadı,

Çevresindeki din görevlilerini de buna inandırdı ve teşkilatlandı.

“Hıl’fül Fuduldan günümüze Sivil Toplum ve Sendika” adlı kitabında,

Din görevlileri sendikacılığının haklı gerekçelerini,

Hıl’fül Fudul’da ve Ahilik teşkilatında aradı ve anlattı.

Aslında, bu referanslarıyla,

Sadece din görevlilerine sendika yolunu açmakla kalmadı,

Muhafazakar camianın, sendikacılığa yakınlaşmasına da katkı sağladı.

Söylemleriyle, gerekçeleriyle

Sendikacılığa yeni bir hüviyet, yeni bir anlam kazandırdı.

Ahmet YILDIZ, bu tavrıyla

Bütün referanslarımızı öncelikle,

Kendi inancımızda

Kendi medeniyetinde

Kendi kültürümüzde aramamız gerektiğine de işaret ediyordu.

O, gerçekten de böyle davranan bir insandı.

Diyanet-Sen’in büyümesinde

Yetkili sendika olmasında

Her türlü olumsuzluğa ve manipülasyona rağmen,

Büyümeye devam etmesinde,

Etkinliğini her geçen gün daha da arttırmasında;

O’nun sayesinde

Sendikacılığı ve sendikal mücadeleyi,

İnanç iklimimizin ve medeniyet değerlerimizin

Bir yansıması olarak görmesi

Ve ifade etmesi yatmaktadır.

Kurucu Genel Başkanımız

Ahmet YILDIZ,

Yenilikçi bir insandı.

“Eski köye yeni adet getirelim” sözüyle,

Bu yönünü en iyi kendisi ifade ediyor.

Din görevlileri sendikasını kurarak

Gerçekten de “eski köye yeni adet” getirdi

Muhafazakar ve mütedeyyin kesime

Sendikacılığı sevdirdi. Sendikacılığa yöneltti.

O,

Erdemli duruşu,

Erdemli tavrı,

Erdemli başkaldırıyı

Erdemi içinde gizlenmiş ifadelerle dile getirdi.

Doğru söyleyenin dokuz köyden kovulmasını

Makul ve makbul bulmadığını,

“Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovmayalım” diyerek ifade etmek,

Ancak, O’nun gibi nüktedanlıkta mahir insanlara mahsus bir beceridir.

O,

Sendikal zeminin

Sendikacı kimliğin

Doğasında var olan başkaldırıları ve isyanları dahi

Din görevlisi olduğunu, dindar olduğunu

Unutmadan ve göz ardı etmeden dile getirdi.

Din görevlilerinin,

Diyanet çalışanlarının

Mali haklarının yetersizliğini

“ Kimse din görevlilerinin bir lokma bir hırka yaşamasını beklemesin”

Sözüyle ifade etmesi, bunun en güzel örneklerindendir.

Aslında, onun düşüncedeki zenginliği

Muhakemedeki enginliği,

Mücadele azmindeki dinginliği

Din görevlilerine sendika yolunu açmıştır.

O’nu gönül adamı,

Aksiyoner bir şahsiyet

Ve en nihayet

Sendikasıyla birlikte eylem insanı yapanda

Kazanması zor, korunması meşakkatli bu nitelikleridir.

Ahmet YILDIZ,

Aksiyoner’di.

Ahmet YILDIZ,

Eylem insanıydı.

Yoksa,

Herkesin ortalardan kaçtığı bir dönemde

Ortaya çıkıpta,

“Ben varım ve hakkımı çiğnetmem” diyerek

Din görevlilerini nasıl sendikacılığa davet edebilirdi.

O dönem açısından mayınlı sayılabilecek bir arazide

Din görevlileri ve vakıf çalışanları için

Sendikacılık yapabilirdi.

Sendikacılığı,

Kuru bir dava,

Boş bir kavga alanı olarak görmedi.

Aksine,

iyiliği ve güzelliği yaymak,

Doğruyu savunmak,

Doğruya çağırmak,

Yanlışlıkları düzeltmek,

Haksızlıkları gidermek,

Hakkı olanı istemek,

Halkı Hakka yöneltmek için yaptı.

Yetinmedi

Teşkilatına da aynı şekilde sendikacılık yaptırdı.

Sendikayı, ücret sendikacılığı gibi dar bir alana hapsetmedi.

Görevinin bilincinde bir din görevlisi olarak da

Tecrübelerini aktardı. Hedefler gösterdi.

O,

“Biz sadece sarık ve cübbelerimizle değil,

Görüş ve önerilerimizle halka öncülük etmeliyiz.” sözüyle,

Din görevlilerinin sadece camide değil

Her anda,

Her ortamda,

Her fırsatta,

Her zeminde

Öncü ve lider olmak zorunda olduğunu

Bunun için gereken donanıma sahip olduğunu

ifade etti. İdrak ettirdi.

Bugün,

Kamu görevlileri sendikacılığı alanında

Sendikalaşma oranının en yüksek olduğu hizmet kolunun

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolu olması,

Konfederasyonumuz Memur-Sen’e bağlı sendikalar arasında

Hizmet kolunda yetkiyi elde eden ilk sendikanın

Diyanet-Sen olması,

O’nun bu ifadesinin,

Hizmet kolumuzdaki kamu görevlileri,

Ve Diyanet-Sen üyeleri tarafından ne kadar net bir şekilde idrak edildiğinin açık delilidir.

İmamı olmayan cemaatin önünde olmayı,

Cemaati olmayan imamın arkasında saf tutmayı

Kendisine şiar edinmiş Ahmet YILDIZ,

Sendikayı kurarken de kurduktan sonra da,

Zamanının büyük bölümünü

Sendika ve sendikacılık için harcadı.

Gerçekten de saygı değer eşinin ifadesiyle

“Sendikanın kuruluş çalışmalarında gece 2-3’lerde eve gelen”,

Kendisiyle görüşmek isteyen herkesle görüşen,

Daha büyük olalım daha çabuk büyüyelim diyerek

Bir gün Trabzon’da bir gün Edirne’de görünen

Tabağındakini, cüzdanındakini bölüşen Ahmet YILDIZ,

Ya da bütün bunlara niçin katlandı.

Bir sendika kurmak ve ona genel başkan olmak için mi?

O’nu tanıyanlar ve onunla tanışanlar

Bu soruya tereddütsüz hayır diyecektir.

Çünkü, bilirler ki;

O, hiçbir zaman

Nefsini okşayacak makam ve mevki derdinde olmadı.

Aksine, ruhuna huzur verecek Hizmet Mevzileri’ni aradı ve buldu.

Eğer, böyle bir mevzi yoksa vazgeçmedi

O mevziyi bizzat kendi kurdu.

Tıpkı, Diyanet-Sen’de olduğu gibi.

“Hak kutsaldır, hak aramak da kutsaldır.

Hak mücadelesi kutsal bir mücadeledir”

Sözüyle özetlediği sendikal duruşunu ve anlayışını

Kendisiyle birlikte sendikacılık yapma onurunu

Bizlere miras bırakan Ahmet YILDIZ’ın emanetini

Olanca gücümüzle, olanca azmimizle

O’ndan gördüğümüz ve öğrendiğimiz kararlılıkla

Taşımaya gayret ettik. Taşımaya devam edeceğiz.

Senin gösterdiğin yolda,

Senin yaptığın gibi,

Senin istediğin biçimde

Sendikacılığa yön vermeye

Sendikal başarılarımıza hız vermeye

Devam edeceğiz.

Kardeşlik diyeceğiz,

Birlik diyeceğiz,

Dirlik diyeceğiz.

Kimseye eğilmeyeceğiz,

Kimseyi kırmayacağız.

Biz olacağız, biz kalacağız.

Tıpkı yaptığın ve bize yaşattığın gibi …

Ruhun şad, mekanın cennet olsun gülen insan güzel insan…

 

9 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret456201
ÜYELİK

DİYANET TV
SİTE MENÜSÜ