• https://www.facebook.com/izmirdiyanet-sen.org
 • https://plus.google.com/izmirdiyanet-sen.org/posts


 •               A V U K A T

                 MURAT PARLAK        

  857 Sokak No:6 Kat:1/104-105 İzmiroğlu İşh. Konak-İZMİR Tel: 425 91 13  ___________________________________________________________________________

                                                 Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

   

                  ANKARA NÖBETÇİ (  ) İDARE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

                                      Gönderilmek Üzere

                  İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI                    :  DİYANET-SEN İzmir Şb. Başkanlığı (Türkiye Diyanet- Vakıf ÇalışanlarıSendikası)

  VEKİLİ                        ;  Av.Murat PARLAK ( Adres Antette)

   

  DAVALI                    : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI – ANKARA

   

  TEBLİĞ  TARİHİ         :  19/3/2011

   

  DAVA  KONUSU          : Davalı İdarenin 19/3/2011 tarihinde yaptığı İMAM -HATİPLİK VE KURAN                                        KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİLİK BELGESİ  SINAVININ İptali istemidir.

   

                                                             AÇIKLAMALAR          

              1-) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Tüm Türkiyedeki  atama, yer değiştirme gibi konularda esas teşkil edecek ve İMAM -HATİPLİK VE KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİLİK BELGESİ    alacakları tespit amacıyla anılan tarihte bir sınav düzenlenmiştir.

              2-) Ancak;  Davalı idarece düzenlenen bu sınav ; katılanlar açısından ve durumlarının eşit olmaması nedeniyle hakkaniyete aykırı yapılmıştır. 

              A- SINAVA GİRENLER TAHSİL DURUMU- STATÜLERİ GÖZÖNÜNE ALINMADAN TEK BİR SINAV İLE SEVİYELERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR.

              Bu sınava Diyanet Teşkilatına alınacak Kuran Kusu Öğreticisi ve İmam adaylarının tamamı  katılmış ancak bunlar arasında herhangi bir kategori belirlenmemiştir.

              İLKOKUL MEZUNU İLE DOKTORA YAPMIŞ İLAHİYAT MEZUNU kişilerde  aynı sınavda  aynı sorularına muhatap olmuş ve tabiidir ki adalet sağlanamamıştır.

              Bir çok kategoride İMAM -HATİP VE KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

              ilkokul mezunu, ortaokul  mezunu , lise  mezunu , üniversite  mezunu , doktara yapmış görevli hep birlikte aynı anda aynı soruları cevaplamışlar ve bu tespit sınavına göre çalışma hayatlarına devam etmek durumunda kalmışlardır.

              B- SINAVIN ÜCRETLE YAPILMASI DA HUKUKA AYKIRIDIR;                                  Çalışmaya devam eden devlet memuru şahısların seviyelerini tespit için idarenin çalışanlarına ek bir külfet yüklemesi de usul ve yasalara aykırıdır.

              Anılan Sınav işlemi, sonucları itibariyle haksızlıklara yolaçan , Çalışanlar arasındaki ayrışmayı sağlayan Hukuksuz tesis edilmiş bir idari işlemdir. Dolayısıyla idare kendisine

   

   

   

   

  tanınmış olan takdir yetkisini, keyfi ve hukuka aykırı olarak kullanmıştır. Bu nedenle maksat unsuru yönünden hukuka aykırı olan işlemin iptali gerekmektedir.

              Anılan Sınav objektif koşullar gözetilmeden  sübjektif bir şekilde tesis edildiğinden işlem sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır. Bu nedenle işlemin iptali gerekmektedir.

              3-) Malumları olduğu üzere, 2577 sayılı Kanunu’nun 2. maddesi gereğince “İlgili işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleştiği” takdirde, ilgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilir.

              HUKUKA AYKIRI YAPILAN SINAV SONUÇLARINA GÖRE HALEN ATAMALAR YAPILMAMIŞ OLUP BU ATAMALARIN DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

          Davamıza konu Sınav  sebep ve maksat unsurları yönünden açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu işlemin uygulanması ile Diyanet İşleri Başkanlığınca 19/3/2011 tarihinde yapılan  Sınavda başarılı olanlar için hazırlanan listelere göre atamalar yapıldığı takdirde yukarıda anlatılan haksızlıklar tüm Türkiye Din Görevlilerini kapsayacaktır.Telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr olduğundan mezkûr işlemle beraber İMAM -HATİPLİK VE KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVININ yapılacak olan atamaların   yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

  HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, , 657 sayılı Kanun, İ.Y.U.K ve sair hukuki mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Danıştay kararları, , her türlü yasal delil.

  NETİCE–İ TALEP    : Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse resen gözetilecek nedenlerle;

                          1-)  Davaya konu 19/3/2011 tarihli İMAM -HATİPLİK VE KURAN  KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİLİK BELGESİ  SINAVININ sonuçları oluşan duruma Göre yapılacak atamaların haksızlıklara neden olacağı ve aciliyeti nedeniyle ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına,

                          2-)  Davaya konu idari işlemin (İMAM -HATİPLİK VE KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVININ)  İPTALİNE,

                          3-) Muhakeme masrafları ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim 17/5/2011

                                                                 Davacı DİYANET-SEN vekili

                                                                           Av.Murat PAR

  Duyuru Arşivi

 • BERGAMA ÇAMTEPE MAHALLESİ İMAM HATİBİ RAMAZAN UYGUNUN KAYINPEDERİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA GÖREVLİLERİNDEN RAMAZAN YILDIRIM HOCANIN YEYENİ VEFAT ETTİ
 • MENEMEN AYVACIK CAMİİ İMAM HATİBİ ETHAM ÇİMEN'İN BABASI VEFAT ETTİ
 • MENEMEN GÖREVLİLERİMİZDEN MUSTAFA YILMAZIN BABASI VEFAT ETTİ
 • BERGAMA GÖREVLİLERİNDEN RECEP DURAZ HOCANIN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ
 • ÇİĞLİ ÇAY MAHALLESİ İMAM HATİBİ SALİH CUMA KILÖRENİN TEYZESİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMALI KÖMÜRLE ANLAŞMA YAPTIK
 • DİKİLİ-ÇANDARLI İMAM HATİPLERİNDEN TUNCER AKBABA'NIN BABASI VEFAT ETTİ
 • ÇİĞLİ HARMANDALI İMAMI BÜLENT TATLININ ANNESİ VEFAT ETTİ
 • DİYANET-SEN 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI NAİL ÇELİK HOCA'NIN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA FATİH CAMİİ İMAMI İSMET SARI HOCANIN HANIMI VEFAT ETTİ
 • BERGAMA MÜFTÜLÜK MURAKIBI ŞENER KARA'NIN HALASI VEFAT ETTİ
 • ÇİĞLİ MERKEZ CAMİ İMAMI RAMAZANA KARALI HOCANIN BABASI VAFAT ETTİ
 • GÖKÇEYURT KÖYÜ İMAMI ARİF ERDOĞAN HOCANIN KAYIN PEDERİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA HOCASİNAN CAMİİ İ. HATİBİ İLİMDAR ÖZDEMİR'İN ENİŞTESİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA GAZİOSMAN PAŞA CAMİİ M.KAYYUMU BEŞİR DOLAŞIK'IN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ
 • İZMİR MÜFTÜLÜK ŞEFİMİZ HAKAN AKSOYUN AMCASI RAMAZAN AKSOY VEFAT ETTİ.ALLAH RAHMET EYLESİN
 • MENEMEN YANIKKÖY İMAMI İSMET KAYANIN KAYINPEDERİ VEFAT ETTİ
 • İZMİR İL MÜFTÜ YARDIMCISI MESUT HARMANCI'NIN BABASI VEFAT ETTİ
 • BERGAMA HOCASİNAN CAMİİ İMAM HATİBİ İLİMDAR ÖZDEMİR'İN AMCASI VEFAT ETTİ
 • BORNOVA ATATÜRK MAHALLESİ BARBAROS CAMİİ İMAM HATİBİ REZZAK AKTAŞIN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA PAŞAKÖY İMAMI SAMİ SARININ ANNESİ VEFAT ETTİ
 • KONAK GÖREVLİLERİNDEN YUSUF AKKAYANIN BABASI VEFAT ETTİ
 • BAYINDIR TEMSİLCİMİZ ALİ DEMİR'İN KARDEŞİ VEFAT ETTİ
 • İL MÜFTÜLÜĞÜMÜZ VHKİ MEMURU ALP ARSLAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYESİ VE BAYINDIR GÖREVLİLERİNDEN AKİF GÜLGÜN HOCA VEFAT ETTİ
 • KARABURUN GÖREVLİLERİNDEN ÖMER RECAİ TAKTAK HOCA'NIN OĞLU'NUN SÜNNET MERASİMİ VAR
 • BERGAMA DİN GÖREVLİLERİNDEN BEKİR URGANIN KIZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA FEVZİPAŞA CAMİİ MÜEZZİNİ A.KADİR HOCA'NIN AMCASI VEFAT ETTİ
 • BAYINDIR ÇIRPI CAMİİ İMAMI ALİM KOÇ'UN KIZI VEFAT ETTİ
 • ÇİĞLİ DİN GÖREVLİLERİNDEN SÜLEYMAN BAĞCI'NIN BABASI VEFAT ETTİ
 • KARABAĞLAR GÖREVLİLERİNDEN MEVLÜT KOÇAK'IN DAYISI VEFAT ETTİ
 • MENEMEN GÖRECE MAHALLESİ İMAMI MURAT SÜRGÜVENÇ'İN EŞİ VEFAT ETTİ
 • GAZİEMİR İLÇE TEMSİLCİMİZ MEHMET LALENİN BABASI VEFAT ETTİ
 • KONAK GÜLTEPE M.FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ İMAMI, KAMİL KARDAŞ'IN BABASI VEFA ETTİ
 • BALÇOVA MÜFTÜLÜK MEMURU MEHMET DİNÇ'İN BABASI VEFAT ETTİ
 • İL BAŞKAN YARDIMCIMIZ OSMAN YOLDAŞ'IN AMCASI VEFAT ETTİ
 • KONAK TEMSİLCİMİZ RAMAZAN MİNTAŞ'IN TEYZESİ VEFAT ETT
 • BERGAMA GAZİOSMAN PAŞA CAMİİ MÜEZZİNİ BEŞİR DOLAŞIK HOCANIN YENGESİ VEFAT ETTİ
 • GAZİEMİR VAİZİ HİLMİ TEZCANIN KARDEŞİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA DA BERGAMALI KÖMÜRLE ANLAŞMA YAPTIK
 • KİRAZ ÖRENCİK ZEYBEKLER MAH.İMAMI MUSTAFA ACUN VEFAT ETTİ
 • KONAK HASAN HÜSEYİN CAMİİ İMAMI FATİH ERTEM'İN BABASI VEFAT ETTİ
 • ÖDEMİŞ İNCEPINAR MAHALLESİ İMAM HATİBİ H.İBRAHİM OVACIK VEFAT ETTİ
 • BAYINDIR ESKİ TEMSİLCİMİZ RECEP ÜNCE HOCA'NIN KIZININ DÜĞÜNÜ OLUYOR
 • KONAK GÖREVLİLERİMİZDEN S.AHMET KIVRAK'IN ANNESİ VE AYŞE KIVRAK'IN KAYIN VALİDESİ VEFAT ETTİ
 • DİKİLİ UZUNBURUN KÖYÜ CAMİİ İMAM HATİBİ RAMAZAN YILMAZ'IN BABASI VEFAT ETTİ
 • KARABAĞLAR GÖREVLİLERİNDEN İBRAHİM EKER'İN ABİSİ VEFAT ETTİ
 • KONAK GÖREVLİLERİNDEN YUSUF DEMİRCİ'NİN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA HOCA SİNAN CAMİİ İMAM-HATİBİ ve BERGAMA DİYANET-SEN İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLİMDAR ÖZDEMİR'İN BABASI VEFAT ETTİ
 • KEMAŞPAŞA SOĞUKPINAR CAMİİ MÜEZZİNİ ETHEM COŞKUN'UN BABASI VEFAT ETTİ
 • SEFERİHİSAR TEMSİLCİMİZ MUHARREM AKÇELİK HOCA'NIN BİR KIZI DÜNYAYA GELDİ
 • KİRAZ ÇATAK CAMİİ İMAM-HATİBİ ERKAN ÇAMLIBEL'İN BABASI VAFAT ETTİ
 • BERGAMA KOZAN MESCİDİ İMAM-HATİBİ BEKİR URGAN'IN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • BORNOVA ÖZER CAMİİ İMAM-HATİBİ ZAFER YILMAZ'IN BABASI VEFAT ETTİ
 • KİRAZ YENİŞEHİR CAMİİ İMAM HATİBİ TURAN AKDEMİR'İN DÜĞÜNÜ OLUYOR
 • FOÇA ULUPINAR KÖYÜ CAMİİ İMAM HATİBİ HÜSAMETTİN ÇAKIR'IN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ
 • URLA'DA TÜPGAZ VE SU ANLAŞMASI YAPTIK
 • KARABAĞLAR ÖMERULFARUK CAMİİ İMAM-HATİBİ EKREM SARIOĞLU'NUN BABASI VEFAT ETTİ
 • DİKİLİ TEMSİLCİMİZ ALİ İHSAN ACAR'IN DAYISI VEFAT ETTİ
 • BORNOVA ESENTEPE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ HATİCE KARATAŞ'IN BABASI VEFAT ETTİ
 • TORBALI TEMSİLCİMİZ İSMAİL UYAR'IN KAYIN VALİDESİ VEFAT ETTİ
 • KARABURUN EĞLEN KÖYÜ CAMİİ İMAM-HATİBİ MESUT ONUR'UN BABASI VEFAT ETTİ
 • KONAK KESTANEPAZARI CAMİİ MÜEZZİNİ ABDÜLVAHAB SAĞIROOĞLU'NUN ANNESİ VAFAT ETTİ
 • KONAK FUAR CAMİİ GÖREVLİSİ HİLMİ BALCI'NIN ABİSİ VE MURAT REİS K.KURSU ÖĞRETİCİSİ M.ALİ KOÇ'UN KAYIN BİRADERİ VEFAT ETTİ
 • İZMİR KONAK HAMİDİYE CAMİİ İMAM-HATİBİ ALİ ŞAHİN'İN BABASI VAFAT ETTİ
 • BERGAMA TOPALLAR KÖYÜ İMAM-HATİBİ RESUL ACAR HOCA'NIN BABASI FEYYAZ ACAR VEFAT ETTİ
 • BERGAMA EMEKLİ İMAMLARIMIZDAN HAFIZ MÜMİN YİĞİT HOCA EFENDİ VEFAT ETTİ
 • BERGAMA KAŞIKÇI KÖYÜ İMAM-HATİP'İ ADEM AKBABA'NIN KAYIN PEDERİ VEFAT ETT.
 • TEKNOMİR OTOMOTİVLE ANLAŞMA YAPTIK
 • KONAK ARAPHANI MESCİDİ İMAM-HATİBİ REİS ÇAKIR'IN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ VHM MEHMET YILDIRIM'IN KAYINPEDERİ VEFAT ETTİ
 • KONAK ÇİNİLİ CAMİİ MÜEZZİN'İ İBRAHİM SARIKAYA'NIN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU YAZISI
 • ALİ VE İBRAHİM KOCADEMİR'İN BABALARI VEFAT ETTİ
 • KONAK APALAR MİNA MESCİDİ İMAM-HATİP'İ YUSUF COŞKUN'UN KAYIN PEDERİ VEFAT ETTİ
 • KONAK SALEPCİOĞLU CAMİİ MÜEZZİNİ YAŞAR TERZİNİN KAYIN PEDERİ VEFAT ETTİ
 • GENEL BAŞKANIMIZ MEHMET BAYRAKTUTAR'IN BABAANNESİ VEFAT ETTİ
 • İMAM ÖĞRETMENLERİ SAVUNUYORUZ
 • KARABAĞLAR-MEVALANA CAMİİ İMAM HATİBİ MEHMET AKTAŞ VE SEFERİHİSAR HIDIRLI CAMİİ İMAMI MUSTAFA AKTAŞ'IN ANNELERİ VAFAT ETTİ
 • İZMİR DİN GÖREVLİLERİNDEN VE SENDİKAMIZ ÜYESİ OLAN
 • GAZİEMİRDE AŞURE GÜNÜ
 • AŞUREYE DAVET
 • MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI'NI "İMAMLAR DA MÜDÜR OLARAK ATANIYOR"SÖZÜNDEN DOLAYI KINADIK.
 • BUCA DİYANET-SEN ÜYELERİMİZDEN VE BUCA DİN GÖREVLİLERİNDEN
 • KARABAĞLAR DİN GÖREVLİLERİNDEN HARUN TİMURLENK'İN BABASI VEFAT ETTİ
 • BAYINDIR MÜFTÜLÜK PERSONELİ ÖMER YURT'UN BABASI VEFAT ETTİ
 • BERGAMADA GALİP ECZANESİYLE ANLAŞTIK KATILIM PAYINI SIFIRLADIK
 • BORNOVA 3.SANAYİİ CAMİİ MÜEZZİN'İ İSMAİL AKYAVAŞ HOCANIN ANNESİ VEFAT ETTİ
 • DİYANET-SEN VE KIZILAY İŞBİRLİĞİ İLE GAZİEMİR EMREZ CAMİİN'DE VAN DEPREMİNDE YARALANANLAR İÇİN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
 • BAYINDIR YUSUFLU KÖYÜ İMAMI İBRAHİM KOCADEMİR OĞLUNU EVLENDİRİYOR
 • BERGAMA MAVİ-BEYAZ KÖMÜR ŞİRKETİ İLE KÖMÜR VE ODUN ANLAŞMASI YAPTIK
 • BERGAMA AVUNDUK KÖYÜ İMAM HATİBİ AHMET SAYIN ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRİYOR
 • YÜZ YÜZE VAAZ SİSTEMİ VE YOLLUKLARLA İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 • BERGAMA ANADOLU GENÇLİKTEN KUR'AN ZİYAFETİ
 • BERGAMA DİN GÖREVLİLERİNDEN A.KADİR HALICI OĞLU MÜCAHİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ YAPIYOR
 • BERGAMA DİN GÖREVLİLERİNDEN RAMAZAN YILDIRIM HOCA OĞLUNA DÜĞÜN YAPIYOR
 • MENEMEN DİN GÖREVLİLERİNDEN FİKRİ SAKİN'İN ABİSİ VE BACANAĞI VEFAT ETTİ...
 • 4/B Lİ PERSONEL'İN YAZ KURSU ÜCRETİ ALMALARI İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI
 • İZMİRDE YETKİLİ SENDİKA OLDUK
 • KONAK LEVENT CAMİİ İMAM-HATİBİ S.HAYRETTİN GÜMÜŞ HOCANIN ANNESİ VEFAT ETTİ.
 • KARABURUN İLÇE TEMSİLCİMİZ SÜLEYMAN DİLEK'TEN MEVLİD'E DAVET
 • MENEMEN İLÇE TEMSİLCİMİZ AHMET SELÇUK'UN BABASI VEFAT ETT.
 • KEMALPAŞA ÇARŞI ÖREN CAMİİ İMAM-HATİBİ NURULLAH BİROL'UN MUHTEREM BABALARI VEFAT ETMİŞTİR
 • KONAK DİN GÖREVLİLERİN'DEN SEFA BÜYÜKYILMAZ'IN HALASI VEFAT ETMİŞTİR
 • GAZİ EMİR İMAM-HATİPLERİNDEN MEHMET BİLGİN HOCA EFENDİ KIZINI EVLENDİRİYOR...
 • MENEMEN MERKEZ ŞAFAK CAMİİ İMAM-HATİBİ MUSTAFA KARABAYIR OĞLU TAYYİP'İN SÜNNETİNİ YAPIYOR BÜTÜN ARKADAŞLAR DAVETLİDİR.
 • İZMİR -KONAK TEMSİLCİMİZ MEHMET ALGÜVERCİN'İN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ.
 • İZMİR ŞADIRVANALTI CAMİİ EMEKLİ İMAM-HATİP'İ FAHRETTİN TÜREDİOĞLU'NUN EŞİ EMİNE TÜREDİOĞLU VEFAT ETTİ
 • OSMAN YOLDAŞ'A ÖDENMESİ GEREKEN EK ÖDEMENİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA DİLEKÇESİ
 • İL YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ VE BORNOVA DİN GÖREVLİLERİNDEN HAMİT SAYIN KIZI'NA DÜĞÜN YAPIYOR
 • DİYANET ,İŞLERİ BAŞKANLIĞININ HARCIRAHLA İLGİLİ DİLEKÇEMİZE(İl Müftülüğüne) VERDİĞİ CEVABİ YAZI
 • KARŞIYAKA TEMSİLCİMİZ RAHİM AKINC'NIN BABASI VEFAT ETTİ
 • BERGAMA DA CEVDET SEVİCİ ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRİYOR.
 • YOLLUKLARLA İLGİLİ OLARAK İL MÜFTÜLÜĞÜNE VERDİĞİMİZ DİLEKÇE • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam3
  Toplam Ziyaret380819
  ÜYELİK

  DİYANET TV
  SİTE MENÜSÜ